Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy VOD dostępnej pod adresem https://semkrk.myvod.io  (dalej jako „Platforma VOD”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy VOD jest spółka pod firmą DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łokietka 8D/26, 30-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772445840, REGON: 384046823 (dalej jako „Administrator”).

 

III. Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@devagroup.pl lub pisemnie na adres: DEVAGROUP Sp. z o.o. Sp.k., ul. Łokietka 8D/26, 30-010 Kraków.

 

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych na Platformie VOD jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Platformy VOD, w tym dla złożenia Zamówienia i dostępu do materiałów VOD.

 

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prowadzenie Konta użytkownika i dostarczanie innych usług świadczonych na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketing bezpośredni usług i produktów Administratora będący jego prawnie uzasadnionym interesem w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. udzielenie odpowiedzi na wiadomość mailową lub kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona przez zainicjowanie kontaktu);
 4. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, który jest prawnie uzasadnionym interesem polegającym na doskonaleniu i rozwoju Platformy VOD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:
 1. dane dotyczące świadczenia usług na podstawie Regulaminu  - przez okres świadczenia danej usługi, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 3. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 4. prowadzenie analiz i statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Użytkownika na Platformie VOD;
 5. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
   

VII. Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: 
 1. w związku ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy i NIP;
 2. w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 1. W pozostałym zakresie Administrator każdorazowo zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 2. Podczas korzystania z Platformy Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

VIII. Pliki cookies

 1. Platforma VOD używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Platformę VOD, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Platformy VOD. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w następującym celu:
 1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Platformy VOD, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Platformy VOD,
 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.
 1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika. Wykorzystywanie w ten sposób danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez Platformę VOD plików cookies.
 2. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
   

IX. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy VOD, odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą w szczególności: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe i prawne; operatorzy płatności elektronicznych; dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu oraz prowadzenia badań, analiz i statystyk.
   

X. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję